Nhìn lại 25 bức ảnh ấn tượng nhất của năm 2015

Chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của năm 2015. Một năm đã qua với hàng loạt những câu chuyện tin tức hỗn loạn, từ cuộc khủng hoảng di cư, chiến tranh và khủng bố cho tới những bức ảnh lịch sử của sao Diêm Vương – hành tinh xa nhất trong hệ Mặt Trời.

Dưới đây là 22 bức ảnh phản ánh toàn bộ những biến động trong năm 2015:

1 (Copy)

 

2 (Copy)

3 (Copy)

 

 

4 (Copy)

 

5 (Copy)

 

6 (Copy)

 

7 (Copy)

 

8 (Copy)

 

9 (Copy)

 

10 (Copy)

 

11 (Copy)

 

12 (Copy)

 

13 (Copy)

 

14 (Copy)

 

15 (Copy)

 

16 (Copy)

 

17 (Copy)

18 (Copy)

19 (Copy)

 

20 (Copy)

 

21 (Copy)

 

22 (Copy)

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit