I/  Xà Lan Hiện Có & Giá Bán (CẬP NHẬT NGÀY 20/08/2020)

II/  Xà Lan Đã Bán (Liên Hệ Đóng Mới)


I/  Xà Lan Hiện Có & Giá Bán

Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-5388 [Giấy Đăng Ký]

+ Trọng Tải Thực 700 Tấn (Đăng Ký 465 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 47.10 mét, Chiều Rộng 8.80 mét, Chiều Cao Mạn 3.00 mét

+ Máy Cummins 315 Cò Lớn Công suất 400CV; Hộp số 5 tua; Chân vịt thau 1.45m

+ Hai Cabin trước sau, hệ thống lái thủy lực cabin trước.

+ Đóng mới 24/05/2016; 

+ GIÁ: 3.200.000.000 VNĐ


Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-1457 [Giấy Đăng Ký]

+ Trọng Tải Thực 700 Tấn (Đăng Ký 499.78 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 45.30 mét, Chiều Rộng 8.82 mét, Chiều Cao Mạn 3.05 mét

+ Máy Cummins 315 Cò Lớn Công suất 400CV; Hộp số 5 tua; Chân vịt thau 1.45m

+ Hệ thống lái thủy lực.

+ Đóng mới 16/01/2017; 

+ GIÁ: 3.200.000.000 VNĐ


Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-5137 [Giấy Đăng Ký]

+ Trọng Tải Thực 280 Tấn (Đăng Ký 199 TẤN). Đặt Cẩu Sức Nâng Max 06 Tấn 

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 36.30 mét, Chiều Rộng 6.80 mét, Chiều Cao Mạn 2.30 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 350CV; Hộp số 4 tua; Chân vịt 1.35m

+ Đóng mới 09/11/2016

+ GIÁ: 1.800.000.000 VNĐ (Không Bao Gồm Cần trục)


Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-5314 [Giấy Đăng Ký]

+ Trọng Tải Thực 280 Tấn (Đăng Ký 199 TẤN). Đặt Cẩu Sức Nâng Max 06 Tấn 

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 36.10 mét, Chiều Rộng 6.80 mét, Chiều Cao Mạn 2.30 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 350CV; Hộp số 4 tua; Chân vịt 1.35m

+ Đóng mới 09/11/2016

+ GIÁ: 1.800.000.000 VNĐ (Không Bao Gồm Cần trục)


Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-5100 [Giấy Đăng Ký]

+ Trọng Tải Thực 280 Tấn (Đăng Ký 199 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 35,5 mét, Chiều Rộng 6.80 mét, Chiều Cao Mạn 2.30 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 350CV; Hộp số 4 tua; Chân vịt 1.35m

+ Đóng mới 11/04/2016

+ GIÁ: 1.700.000.000 VNĐ


Sà Lan Mỏ Bàn Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-5338 [Giấy Đăng Ký]

+ Trọng Tải Thực 72 Tấn (Đăng Ký 72 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Xe Công Trình, Tăng Bo Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 23,35 mét, Chiều Rộng 4.72 mét, Chiều Cao Mạn 1.50 mét

+ Máy Mítubishi 6 Công suất 90CV

+ Đóng mới 2017

+ GIÁ: 650.000.000 VNĐ


II/  Xà Lan Đã Bán (Liên Hệ Đóng Mới)

+ Trẹt Sắt Vận Chuyển Xe Cuốc 03, Thiết Bị Thi Công Công Trình

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 9.50 mét, Chiều Rộng 3.00 mét, Chiều Cao Mạn 1.00 mét

+ Máy Gắn Ngoài D16; Hộp số; Chân Vịt

+ Đóng Mới Năm 2015

+ GIÁ: ĐÃ BÁN

TRET XE CUOC 03 (1)


I/  Xà Lan Đã Bán [Liên Hệ Đóng Mới]

Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký TV-4949

+ Trọng Tải Thực 1700 Tấn (Đăng Ký 1700 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 57.00 mét, Chiều Rộng 10.00 mét, Chiều Cao Mạn 4.00 mét

+ 02 Máy Cummins 6 Công suất 400CV; 02 Hộp số 5 tua; 02 Chân vịt 1.45m

+ Đóng Mới Năm 2009

+ GIÁ : ĐÃ BÁN 12628_130219210474418_1030550864_n

Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-5244 [Giấy Đăng Ký]

+ Trọng Tải Thực 700 Tấn (Đăng Ký 498 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 44.70 mét, Chiều Rộng 8.80 mét, Chiều Cao Mạn 3.00 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 400CV; Hộp số 5 tua; Chân vịt 1.45m

+ Đóng Mới Năm 2015

+ GIÁ : ĐÃ BÁN

xa lan 5244

Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký Hgi-5474 [Giấy Đăng Ký]

+ Trọng Tải Thực 550 Tấn (Đăng Ký 450 TẤN). Đặt Cẩu Sức Nâng Max 06 Tấn 

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 42.00 mét, Chiều Rộng 8.20 mét, Chiều Cao Mạn 2.80 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 350CV; Hộp số 4 tua; Chân vịt 1.35m

+ Hoán Cải 02/07/2015

+ GIÁ : ĐÃ BÁN


Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký CT-06373 [Giấy Đăng Ký]

+ Trọng Tải Thực 550 Tấn (Đăng Ký 430 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 42.59 mét, Chiều Rộng 8.65 mét, Chiều Cao Mạn 2.60 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 400CV; Hộp số 5 tua; Chân vịt 1.45m

+ Hoán Cải Năm 2011

+ GIÁ : ĐÃ BÁN

6373

Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký CT-06769 [Giấy Đăng Ký]

+ Trọng Tải Thực 400 Tấn (Đăng Ký 345 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 35.60 mét, Chiều Rộng 7.20 mét, Chiều Cao Mạn 2.40 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 350CV; Hộp số 4 tua; Chân vịt 1.35m

+ Đóng Mới Năm 2012

+ GIÁ : ĐÃ BÁN

6769

Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký CT-05264 [Giấy Đăng Ký]

+ Trọng Tải Thực 420 Tấn (Đăng Ký 355 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 41.15 mét, Chiều Rộng 7.20 mét, Chiều Cao Mạn 2.40 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 350CV; Hộp số 4 tua; Chân vịt 1.35m

+ Hoán Cải Năm 2013

+ GIÁ : ĐÃ BÁN

xa lan 5264

Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-3729 [Giấy Đăng Ký]

+ Trọng Tải Thực 300 Tấn (Đăng Ký 199 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 35.50 mét, Chiều Rộng 6.80 mét, Chiều Cao Mạn 2.30 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 290CV; Hộp số 4 tua; Chân vịt 1.35m

+ Đóng Mới Năm 2015

+ GIÁ : ĐÃ BÁN

xa lan 3729

Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-4662 [Giấy Đăng Ký]

+ Trọng Tải Thực 240 Tấn (Đăng Ký 180 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 34.00 mét, Chiều Rộng 6.80 mét, Chiều Cao Mạn 2.00 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 290CV; Hộp số 4 tua; Chân vịt 1.35m

+ Đóng Mới Năm 2013

+ GIÁ : ĐÃ BÁN

XA LAN

Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-5275 [Giấy Đăng Ký]

+ Trọng Tải Thực 180 Tấn (Đăng Ký 149 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 30.85 mét, Chiều Rộng 5.80 mét, Chiều Cao Mạn 2.00 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 250CV; Hộp số 4 tua; Chân vịt 1.35m

+ Đóng Mới Năm 2011

+ GIÁ : ĐÃ BÁN

523048_105025846327088_1113466738_n

Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-5338 [Giấy Đăng Ký] 

+ Trọng Tải Thực 72 Tấn (Đăng Ký 72 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá, Xe Cẩu, Xe Cuốc  …

+ Chiều Dài 23.35 mét, Chiều Rộng 4.72 mét, Chiều Cao Mạn 1.50 mét

+ Máy Mitsubishi 6 Công suất 90CV; Hộp số; Chân vịt

+ Đóng Mới Năm 2011

+ GIÁ : ĐÃ BÁN

5338 (1)


Ghi chú :

– Giá trên trang web có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường để biết giá chính xác vui lòng liên hệ số điện thoại 0913.131.315 (Gặp Anh Vân) hoặc 0933.110.185 (Gặp Anh Tuấn)

– Quý khách vui lòng gọi điện thoại trực tiếp để biết giá chính xác.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit