Hip-hop, hip-hop every where

Hip-hop, hip-hop every where :))


 

Cuộc thảm sát bằng neptune :))


Chuyện ngày xưa :v


Cơ hội đến có nhận hay không đây.


nếu soái ca chỉ có tiêu chí đẹp trai là đã được gọi hoàn hảo..thì em cũng đáng được gọi là soái ca chứ bộ :)


Không nhặt được mồm với cái kết =))


Kinh vai~


Những kiểu giấu phao thường thấy =))


Lộ cmn tẩy =))

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit