+ Đóng mới xà lan chở hàng trọng tải đến 1000 tấn, đặt máy vận hành.

+ Đóng mới xà lan bontong (xà lan boong) trọng tải đến 1000 tấn, đặt máy vận hành.

+ Đóng mới xà lan chờ dầu trọng tải đến 1000 tấn, đặt máy vận hành. 

+ Đóng mới xà lan chờ xi măng bồn trọng tải đến 700 tấn đặt máy vận hành. 

+ Lắp cẩu lên xà lan, thử tải vận hành đầy đủ các chức năng. 


Danh Mục Sản Phẩm Xà Lan Đã Đóng Mới.

1/ Sà lan trọng tải thực tế 700 tấn (Giấy Đăng ký 498 tấn)

+ Kích Thước : Dài : 44.70m; Rộng 8.80m; Cao Mạn 3.00m  

+ Máy chính Cummins 06; công suất 400 CV; Hộp Số 05 tua; Trục Chân Vịt : Thép không Rĩ (Inox), Chân vịt đường kính 1.45m

+ Trang bị neo, tời, cáp neo, hệ thống điện, đèn tính hiệu hoàn chỉnh, kèn, đèn pha, áo phao, phao tròn, bình cứu hỏa, bình ắc quy …

+ Hoàn chỉnh thủ tục giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường … 

+ Thời gian hoàn thành : 95 ngày

 + Giá : 3.200.000.000 VNĐxa lan 5244


 

2/ Sà lan trọng tải thực tế 550 tấn (Giấy Đăng ký 465 tấn)

+ Kích Thước : Dài : 41.13m; Rộng 8.170m; Cao Mạn 2.80m  

+ Máy chính Cummins 06; công suất 350 CV; Hộp Số 04 tua; Trục Chân Vịt : Thép không Rĩ (Inox), Chân vịt đường kính 1.35m

+ Trang bị neo, tời, cáp neo, hệ thống điện, đèn tính hiệu hoàn chỉnh, kèn, đèn pha, áo phao, phao tròn, bình cứu hỏa, bình ắc quy …

+ Hoàn chỉnh thủ tục giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường … 

+ Thời gian hoàn thành : 95 ngày

 + Giá : 2.500.000.000 VNĐ

2


3/ Sà lan trọng tải thực tế 550 tấn (Giấy Đăng ký 450 tấn)

+ Kích Thước : Dài : 42.59m; Rộng 8.65m; Cao Mạn 2.60m  

+ Máy chính Cummins 06; công suất 350 CV; Hộp Số 04 tua; Trục Chân Vịt : Thép không Rĩ (Inox); Chân vịt đường kính 1.35m

+ Trang bị neo, tời, cáp neo, hệ thống điện, đèn tính hiệu hoàn chỉnh, kèn, đèn pha, áo phao, phao tròn, bình cứu hỏa, bình ắc quy …

+ Hoàn chỉnh thủ tục giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường … 

+ Thời gian hoàn thành : 90 ngày

 + Giá : 2.800.000.000 VNĐ

xa lan 6490 Hoan Cai


4/ Sà lan trọng tải thực tế 500 tấn (Giấy Đăng ký 422,3 tấn)

+ Kích Thước : Dài : 44.120m; Rộng 9.24m; Cao Mạn 2.00m  

+ Máy chính Cummins 06; công suất 400 CV; Hộp Số 04 tua; Trục Chân Vịt : Thép không Rĩ (Inox); Chân vịt đường kính 1.35m

+ Trang bị neo, tời, cáp neo, hệ thống điện, đèn tính hiệu hoàn chỉnh, kèn, đèn pha, áo phao, phao tròn, bình cứu hỏa, bình ắc quy …

+ Hoàn chỉnh thủ tục giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường … 

+ Thời gian hoàn thành : 90 ngày

 + Giá : 2.500.000.000 VNĐ

HINH XA LAN XUAN HAI


5/ Sà lan trọng tải thực tế 300 tấn (Giấy Đăng ký 199 tấn)

+ Kích Thước : Dài : 35.50m; Rộng 6.80m; Cao Mạn 2.30m  

+ Máy chính Cummins 06; công suất 290 CV; Hộp Số 04 tua; Trục Chân Vịt : Thép không Rĩ (Inox); Chân vịt đường kính 1.35m

+ Trang bị neo, tời, cáp neo, hệ thống điện, đèn tính hiệu hoàn chỉnh, kèn, đèn pha, áo phao, phao tròn, bình cứu hỏa, bình ắc quy …

+ Hoàn chỉnh thủ tục giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường … 

+ Thời gian hoàn thành : 75 ngày

 + Giá : 1.550.000.000 VNĐxa lan 3729


6/ Sà lan trọng tải thực tế 300 tấn (Giấy Đăng ký 198 tấn)

+ Kích Thước : Dài : 40,62.50m; Rộng 8.24m; Cao Mạn 2.00m  

+ Máy chính Cummins 06; công suất 400 CV; Hộp Số 04 tua; Trục Chân Vịt : Thép không Rĩ (Inox); Chân vịt đường kính 1.35m

+ Trang bị neo, tời, cáp neo, hệ thống điện, đèn tính hiệu hoàn chỉnh, kèn, đèn pha, áo phao, phao tròn, bình cứu hỏa, bình ắc quy …

+ Hoàn chỉnh thủ tục giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường … 

+ Thời gian hoàn thành : 75 ngày

 + Giá : 1.650.000.000 VNĐ

1


7/ Sà lan trọng tải thực tế 200 tấn (Giấy Đăng ký 145 tấn)

+ Kích Thước : Dài : 31.80m; Rộng 6.75m; Cao Mạn 2.50m  

+ Máy chính Cummins 06; công suất 290 CV; Hộp Số 04 tua; Trục Chân Vịt : Thép không Rĩ (Inox); Chân vịt đường kính 1.35m

+ Trang bị neo, tời, cáp neo, hệ thống điện, đèn tính hiệu hoàn chỉnh, kèn, đèn pha, áo phao, phao tròn, bình cứu hỏa, bình ắc quy …

+ Hoàn chỉnh thủ tục giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường … 

+ Thời gian hoàn thành : 75 ngày

 + Giá : 1.500.000.000 VNĐ

11292835_475163402646662_985898033_n


8/ Sà lan 140 tấn có lắp đặt cẩu 

+ Tole vách 06mm ; Tole đáy 08mm ; Tole trên boong 06mm

+ Xương vách L110 x 50 x 6mm ; Xương Đáy L200 x 50 x 6mm

+ Lắp đặt cần cẩu Kato, máy cẩu Kia, sức nâng max 07 tấn, kiểm tra thử tải ở 3 tấn.

+ Máy chính HINO 06 máy công suất 280 CV

+ Trang bị neo, tời, cáp neo, hệ thống điện, đèn tính hiệu hoàn chỉnh, kèn, đèn pha, áo phao, phao tròn, bình cứu hỏa, bình ắc quy …

+ Hoàn chỉnh thủ tục giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy kiểm định an toàn cần trục … 

+ Thời gian hoàn thành : 45 ngày  

+ Giá : 860.000.000 VNĐ  

189029_105035899659416_79828726_n


9/ Sà lan 120 tấn có lắp đặt cẩu 

+ Tole vách 06mm ; Tole đáy 08mm ; Tole trên boong 06mm

+ Xương vách L110 x 50 x 6mm ; Xương Đáy L200 x 50 x 6mm

+ Lắp đặt cần cẩu Tarat, máy cẩu Kia, sức nâng max 07 tấn, kiểm tra thử tải ở 2,1 tấn.

+ Máy chính ISUZU 06 máy công suất 250 CV

+ Trang bị neo, tời, cáp neo, hệ thống điện, đèn tính hiệu hoàn chỉnh, kèn, đèn pha, áo phao, phao tròn, bình cứu hỏa, bình ắc quy …

+ Hoàn chỉnh thủ tục giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy kiểm định an toàn cần trục …

+ Thời gian hoàn thành : 45 ngày 

+ Giá : 771.000.000 VNĐ 

970_105036016326071_188930921_n


10/ Sà lan 50 tấn có lắp đặt cẩu 

+ (Dài x Rộng x Cao) (18 x 4 x 1,5)m

+ Lắp đặt cần cẩu Kato, máy cẩu Kia, sức nâng max 04 tấn, kiểm tra thử tải ở 2 tấn.

+ Máy chính Nissan Thủy 60 Hp + Hộp Số

+ Trang bị neo, tời, cáp neo, hệ thống điện, đèn tính hiệu hoàn chỉnh, kèn, đèn pha, áo phao, phao tròn, bình cứu hỏa, bình ắc quy …

+ Hoàn chỉnh thủ tục giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy kiểm định an toàn cần trục … 

+ Thời gian hoàn thành : 45 ngày   

+ Giá : 490.000.000 VNĐ

559468_105822396247433_132097215_n


11/ Trẹc Sắt chở xe cuốc 04, Trọng tải 14,5 Tấn (Theo Yêu Cầu 10m3 x 3m8 x 1m35)

+ Tole vách 06mm ; Tole đáy 08mm ; Tole trên boong 04mm

+ Xương vách L110 x 50 x 6mm ; Xương Đáy L200 x 50 x 6mm

+ Máy chính D22, công suất 22 CV

+ Hoàn chỉnh thủ tục giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

+ Thời gian hoàn thành : 15 ngày  

+ Giá : 200.000.000 VNĐ

559468_105822396247433_132097215_n

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit