I/ Danh Mục Cho Thuê (Cập Nhật 20/12/2017)

+ Sà Lan HGi-5388 (Dài 47.1m – Rộng 8.8m – Cao mạn 3.0m) Trọng Tải thực 700 Tấn, Đặc Điểm : Vận Chuyển Cọc Cừ, Cọc Ván, Thép Tiền Chế, Cừ Lasen. [Giấy Đăng Ký]


+ Sà Lan HGi-1457 (Dài 45.3m – Rộng 8.82m – Cao mạn 3.05m) Trọng Tải 700 Tấn, Đặc Điểm : Vận Chuyển Cọc Cừ, Cọc Ván, Thép Tiền Chế, Cừ Lasen. [Giấy Đăng Ký]


Sà Lan HGi-5474 (Dài 42m – Rộng 8.2m – Cao mạn 2.8m) Trọng Tải 420 Tấn. Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Ống Thép, Đặt Cẩu Sức Nâng 06 Tấn. [Giấy Đăng Ký]


Sà Lan HGi-5137 (Dài 36.3m – Rộng 6.8m – Cao mạn 2.3m) Trọng Tải Thực 280 Tấn. Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Ống Thép, Cát Đá Đặt Cẩu Sức Nâng 05 Tấn…  [Giấy Đăng Ký]


Sà Lan HGi-5314 (Dài 36.1m – Rộng 6.8m – Cao mạn 2.3m) Trọng Tải Thực 280 Tấn. Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Ống Thép, Cát Đá Đặt Cẩu Sức Nâng 06 Tấn…  [Giấy Đăng Ký]


Sà Lan Hgi-5100 (Dài 35.5m – Rộng 6.8m – Cao mạn 2.3m) Trọng Tải Thực 280 Tấn. Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Ống Thép, Cát Đá  …  [Giấy Đăng Ký]


 

Sà Lan HGi-5338 (Dài 23.35m – Rộng 4.72m – Cao mạn 1.5m) Trọng Tải 72 Tấn. Đặc Điểm : Nhỏ Trung Chuyển, Tăng Bo Trụ Điện, Cọc Cừ, đặc biệt vận chuyển XE CHUYÊN DỤNG, ÔTÔ TRỌNG TẢI <= 25 TẤN Vào công trình kênh Nhỏ, Cạn, Cầu Thấp. [Giấy Đăng Ký]

+ Xe Cần Cẩu Chuyên Dụng Bánh Hơi Sức Nâng 10 Tấn

+ Xe Cần Cẩu Chuyên Dụng Bánh Hơi Sức Nâng 5 Tấn


II/ Công Trình Thực Hiện

+ Cho Thuê Xe Tải, Xe Cẩu, Xe Cuốc Trung Chuyển Hàng, Cẩu Hàng, Dọn Bãi, Kho Hàng Hóa.

+ Cho Thuê Xà Lan đặt tờ phục vụ công trình nhổ cọc, làm cẩu.

+ Cho Thuê Xà Lan vận chuyển hàng hóa, vận chuyển xe qua lại kênh phục vụ công trình làm đường, làm cầu.

 

III/ Sản Phẩm Vận Chuyển

+ Vận Chuyển Dầm Cầu

9257_105838689579137_805680965_n

+ Vận Chuyển Cột Thép

223704_105851866244486_1202025486_n

+ Vận Chuyển Trụ BTLT 22m 2 Đoạn, Đoạn 10m – Đoạn 12m

398189_105856122910727_1342212300_n486320_105856019577404_560467161_n

+ Vận Chuyển Cọc Cừ D300 – D600, Bốc Dỡ, Kéo Cọc.

541285_105878712908468_708655195_n396234_105905592905780_1955137470_n197248_105897439573262_1183079100_n

400344_105876759575330_1298697281_n

554243_105872662909073_1902345781_n

541285_105878712908468_708655195_n

58867_105872876242385_1521597049_n

+ Vận Chuyển Trụ Điện BTLT 7m5 – 8m5 – 10m5 – 12m – 14m, Đà Cản Vuông 1200×200, Đà Cản 1m2.

223651_105887052907634_1440548026_n

525682_105886459574360_2124853316_n

536376_105886932907646_963554677_n

+ Vận Chuyển Sắt Thép, Cừ Larsen

391753_105901316239541_352535354_n66

+ Vận Chuyển Cọc D300, D600, Dầm Cầu Công Trình Điện Gió Bạc Liêu

560580_106205656209107_873277234_n63167_106205696209103_1199911077_n391753_105901316239541_352535354_n196039_106205576209115_965803201_n

+ Vận Chuyển Ống Cống D600, D800, D1000.

423121_110995549063451_1251837197_n

560580_106205656209107_873277234_n63844_110993339063672_1973639030_n

+ Vận Chuyển Dầm

558773_110997045729968_565653637_n

543104_110997129063293_1821750840_n

+ Vận Chuyển, Trung Chuyển, Bốc Dỡ Cọc D300

15216_111004052395934_537467280_n552373_111003939062612_1766406796_n

579016_111004105729262_988740836_n

+ Vận Chuyển, Bốc Dỡ Máy Biến Áp, Trạm Biến Áp

579016_111004105729262_988740836_n10363936_299445953551742_9057685367195000731_n10410741_299446013551736_6884156002140013959_n10409162_299446000218404_7895091366410000167_n

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit