Cho Thuê Xà Lan, Thiết Bị Thi Công Làm Công Trình

I/ Danh Mục Cho Thuê (Cập Nhật 20/12/2017)

+ Sà Lan HGi-5388 (Dài 47.1m – Rộng 8.8m – Cao mạn 3.0m) Trọng Tải thực 700 Tấn, Đặc Điểm : Vận Chuyển Cọc Cừ, Cọc Ván, Thép Tiền Chế, Cừ Lasen. [Giấy Đăng Ký]


+ Sà Lan HGi-1457 (Dài 45.3m – Rộng 8.82m – Cao mạn 3.05m) Trọng Tải 700 Tấn, Đặc Điểm : Vận Chuyển Cọc Cừ, Cọc Ván, Thép Tiền Chế, Cừ Lasen. [Giấy Đăng Ký]


Sà Lan HGi-5474 (Dài 42m – Rộng 8.2m – Cao mạn 2.8m) Trọng Tải 420 Tấn. Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Ống Thép, Đặt Cẩu Sức Nâng 06 Tấn. [Giấy Đăng Ký]


Sà Lan HGi-5137 (Dài 36.3m – Rộng 6.8m – Cao mạn 2.3m) Trọng Tải Thực 280 Tấn. Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Ống Thép, Cát Đá Đặt Cẩu Sức Nâng 05 Tấn…  [Giấy Đăng Ký]


Sà Lan HGi-5314 (Dài 36.1m – Rộng 6.8m – Cao mạn 2.3m) Trọng Tải Thực 280 Tấn. Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Ống Thép, Cát Đá Đặt Cẩu Sức Nâng 06 Tấn…  [Giấy Đăng Ký]


Sà Lan Hgi-5100 (Dài 35.5m – Rộng 6.8m – Cao mạn 2.3m) Trọng Tải Thực 280 Tấn. Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Ống Thép, Cát Đá  …  [Giấy Đăng Ký]


 

Sà Lan HGi-5338 (Dài 23.35m – Rộng 4.72m – Cao mạn 1.5m) Trọng Tải 72 Tấn. Đặc Điểm : Nhỏ Trung Chuyển, Tăng Bo Trụ Điện, Cọc Cừ, đặc biệt vận chuyển XE CHUYÊN DỤNG, ÔTÔ TRỌNG TẢI <= 25 TẤN Vào công trình kênh Nhỏ, Cạn, Cầu Thấp. [Giấy Đăng Ký]