Ba kẻ khủng bố tấn công nhà hát ở Paris như thế nào

Ba kẻ tấn công cầm súng xông vào khán phòng nhà hát Bataclan rồi xả súng, giữ con tin. 89 người đã bị sát hại.
Ba kẻ khủng bố tấn công nhà hát ở Paris như thế nào

Như Tâm
(Đồ họa: New York Times)

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit