Mua Bán Xà Lan, Tàu Chở Hàng

I/  Xà Lan Hiện Có & Giá Bán (CẬP NHẬT NGÀY 20/08/2020)

II/  Xà Lan Đã Bán (Liên Hệ Đóng Mới)


I/  Xà Lan Hiện Có & Giá Bán

Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-5388 [Giấy Đăng Ký]

+ Trọng Tải Thực 700 Tấn (Đăng Ký 465 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 47.10 mét, Chiều Rộng 8.80 mét, Chiều Cao Mạn 3.00 mét

+ Máy Cummins 315 Cò Lớn Công suất 400CV; Hộp số 5 tua; Chân vịt thau 1.45m

+ Hai Cabin trước sau, hệ thống lái thủy lực cabin trước.

+ Đóng mới 24/05/2016; 

+ GIÁ: 3.200.000.000 VNĐ


Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-1457 [Giấy Đăng Ký]

+ Trọng Tải Thực 700 Tấn (Đăng Ký 499.78 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 45.30 mét, Chiều Rộng 8.82 mét, Chiều Cao Mạn 3.05 mét

+ Máy Cummins 315 Cò Lớn Công suất 400CV; Hộp số 5 tua; Chân vịt thau 1.45m

+ Hệ thống lái thủy lực.

+ Đóng mới 16/01/2017; 

+ GIÁ: 3.200.000.000 VNĐ


Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-5137 [Giấy Đăng Ký]

+ Trọng Tải Thực 280 Tấn (Đăng Ký 199 TẤN). Đặt Cẩu Sức Nâng Max 06 Tấn 

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 36.30 mét, Chiều Rộng 6.80 mét, Chiều Cao Mạn 2.30 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 350CV; Hộp số 4 tua; Chân vịt 1.35m

+ Đóng mới 09/11/2016

+ GIÁ: 1.800.000.000 VNĐ (Không Bao Gồm Cần trục)


Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-5314 [Giấy Đăng Ký]

+ Trọng Tải Thực 280 Tấn (Đăng Ký 199 TẤN). Đặt Cẩu Sức Nâng Max 06 Tấn 

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 36.10 mét, Chiều Rộng 6.80 mét, Chiều Cao Mạn 2.30 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 350CV; Hộp số 4 tua; Chân vịt 1.35m

+ Đóng mới 09/11/2016

+ GIÁ: 1.800.000.000 VNĐ (Không Bao Gồm Cần trục)


Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-5100 [Giấy Đăng Ký]

+ Trọng Tải Thực 280 Tấn (Đăng Ký 199 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 35,5 mét, Chiều Rộng 6.80 mét, Chiều Cao Mạn 2.30 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 350CV; Hộp số 4 tua; Chân vịt 1.35m

+ Đóng mới 11/04/2016

+ GIÁ: 1.700.000.000 VNĐ


Sà Lan Mỏ Bàn Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-5338 [Giấy Đăng Ký]

+ Trọng Tải Thực 72 Tấn (Đăng Ký 72 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Xe Công Trình, Tăng Bo Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 23,35 mét, Chiều Rộng 4.72 mét, Chiều Cao Mạn 1.50 mét

+ Máy Mítubishi 6 Công suất 90CV

+ Đóng mới 2017

+ GIÁ: 650.000.000 VNĐ


II/  Xà Lan Đã Bán (Liên Hệ Đóng Mới)

+ Trẹt Sắt Vận Chuyển Xe Cuốc 03, Thiết Bị Thi Công Công Trình

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 9.50 mét, Chiều Rộng 3.00 mét, Chiều Cao Mạn 1.00 mét

+ Máy Gắn Ngoài D16; Hộp số; Chân Vịt

+ Đóng Mới Năm 2015

+ GIÁ: ĐÃ BÁN

TRET XE CUOC 03 (1)


I/  Xà Lan Đã Bán [Liên Hệ Đóng Mới]

Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký TV-4949

+ Trọng Tải Thực 1700 Tấn (Đăng Ký 1700 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 57.00 mét, Chiều Rộng 10.00 mét, Chiều Cao Mạn 4.00 mét

+ 02 Máy Cummins 6 Công suất 400CV; 02 Hộp số 5 tua; 02 Chân vịt 1.45m

+ Đóng Mới Năm 2009

+ GIÁ : ĐÃ BÁN 12628_130219210474418_1030550864_n